intelligentztest
Dzisiaj przetestowano: 214 osóbŁącznie: 131910 przebadanych

Egzamin maturalny, a IQ / 2017-11-13 10:00:00

Każdego roku tysiące uczniów liceów i techników drży na myśl o egzaminie maturalnym. Powszechnie utożsamiany ze swojego rodzaju testem iq, niekiedy stanowi nie lada wyzwanie dla przystępujących do niego młodzieży. Zresztą nic w tym dziwnego - przy obecnych warunkach przyjęcia na uczelnię wyższą, uwzględniających jedynie wyniki matury, zdanie egzaminu na zbyt niską liczbę punktów może zaważyć na przyszłości maturzysty. Na szczęście słaby wynik nie jest ostateczny i każdy niezaliczony lub słabo napisany egzamin maturalny można poprawić do dwóch razy za darmo, a także nieskończenie wiele razy, płacąc za każdy poprawiany przedmiot.

Pomimo możliwości poprawienia matury, warto podejść do niej "na poważnie" już za pierwszym razem. Według standardów ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminów z matematyki, języka polskiego i wybranego języka obcego w części pisemnej, a także języka polskiego i wybranego języka obcego w części ustnej. Każdy z tych egzaminów musi on zaliczyć na 30% możliwych punktów, by został on uznany za zaliczony, a maturzysta otrzymał świadectwo dojrzałości. Ponadto uczeń musi podejść również do minimum jednego dowolnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, gdzie próg punktowy, wymagany do zaliczenia nie obowiązuje. Najczęściej wybieranym przez maturzystów przedmiotem rozszerzonym jest język angielski - według danych MEN w maju 2017 roku do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym podeszło aż 48,9 % zdających.

System oceniania matur w każdym z przedmiotów jest inny. Język polski na poziomie podstawowym obejmuje czytanie ze zrozumieniem, czyli odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch tekstów oraz część otwartą, gdzie zadaniem maturzysty jest napisanie określonego wypracowania na podstawie fragmentu tekstu lub analizę przedstawionego wiersza. Ponadto najczęściej co najmniej jedna z części wymaga znajomości jednej z lektur obowiązkowych na poziomie liceum oraz poza napisaniem wypracowania, uczeń musi także opracować krótkie streszczenie jednego z dwóch tekstów w części zamkniętej. Łącznie można uzyskać 70 punktów, w tym 50 za wypracowanie, w którym oceniane są elementy takie jak odpowiednia kompozycja tekstu, styl, w jakim został on napisany, język oraz ortografię i interpunkcję.

Z kolei matematyka na poziomie podstawowym obejmuje część zamkniętą i otwartą. W części zamkniętej zadaniem ucznia jest wybranie jednej z czterech możliwych odpowiedzi na przedstawiony w tekście lub na rysunku problem matematyczny. Część otwarta stawia przed maturzystą na ogół trudniejsze zadania, w których nie tylko musi on udzielić poprawnej odpowiedzi, ale także poprowadzić właściwy tok rozumowania i zapisać wszystkie obliczenia w przeznaczonym do tego miejscu. Zadania te również są wyżej punktowane - podczas gdy wszystkie zadania w części zamkniętej liczone są za jeden punkt, te w części otwartej zazwyczaj warte są od dwóch do aż pięciu punktów, przyznawanych kolejno za każdy etap poprawnie przeprowadzonych obliczeń. Łącznie za egzamin maturalny z matematyki otrzymać można 50 punktów.

Matura z języka obcego na poziomie podstawowym ma nieco bardziej skomplikowaną strukturę, w której skład wchodzi część sprawdzająca rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, znajomość środków językowych, a także gramatykę. Maturzysta kolejno musi odpowiadać na pytania dotyczące tekstu bądź tekstów, które usłyszy odtworzone ze specjalnej płyty, dostarczonej do placówki wraz z arkuszami maturalnymi, na teksty przedstawione w formie czytanej, odpowiedzieć na pytania z zakresu znajomości środków gramatycznych, a na końcu napisać krótki tekst, dotyczący poruszonego zagadnienia. Tekst zazwyczaj jest prosty i wymaga podstawowej znajomości języka - oceniana jest spójność i logika, a także zakres i poprawność środków językowych. Zadania, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w zakresie podstawowym obejmują tekst w formie listu/e-maila lub wpisu na bloga. Łącznie z matury z języka obcego otrzymać można 50 punktów.

Egzaminy ustne, jak sama nazwa wskazuje, uczeń musi zaliczyć na podstawie rozmowy, jedynie w przypadku matury z języka polskiego mając możliwość wcześniejszego przygotowania się poprzez zaplanowanie swojej wypowiedzi na kartce. Na egzaminie ustnym z języka polskiego, uczeń musi odpowiedzieć na pytanie lub przedstawione zagadnienie na podstawie załączonego obrazu albo tekstu oraz wybranych tekstów kultury. Po zaprezentowaniu się zdającego następuje rozmowa z komisją, najczęściej składającą się z dwóch osób, która ma prawo zapytać go o poszczególne elementy jego wypowiedzi lub poprosić o ich rozwinięcie. Uzyskać można 40 punktów. Natomiast egzamin ustny z języka obcego obejmuje opis obrazu, odpowiedź na dołączone do niego pytanie oraz na pytanie niezwiązane z dwoma poprzednimi. Często całość przeprowadza się w formie swobodnej rozmowy z komisją egzaminacyjną. Łącznie za egzamin w części ustnej z języka obcego otrzymać można 30 punktów.

Choć całość brzmi strasznie, a zakres wiedzy wydaje się ogromny, w rzeczywistości matura nie jest tak trudna, jak może się wydawać. Egzamin maturalny często jest traktowany jako swoisty test inteligencji nie bez powodu - prócz wiedzy, niezbędna jest tu także inteligencja, dzięki której, na podstawie dedukcji i logiki jesteśmy w stanie rozwiązać wiele zadań na każdym z egzaminów. Okazuje się bowiem, że nie tylko matematyka wymaga logicznego myślenia; egzamin z języka polskiego zarówno w części ustnej, jak i pisemnej wymaga szybkiego łączenia faktów i tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych w celu poprawnego przedstawienia swoich wypracowań.

Ponadto w przypadku egzaminu ustnego najważniejsza nie jest dokładna znajomość lektur, do której spora część uczniów podchodzi z przestrachem, ale także zdolność dokładnego opisywania poruszanego tematu czy wiedza ogólna. Ucznia, który nie jest w stanie zbyt wiele powiedzieć, a swoją wypowiedź głównie czyta z kartki, nie uratuje nawet doskonała znajomość lektur. Natomiast ten maturzysta, który z łatwością wypowie się na każdy temat, nawet pomijając niektóre elementy, a ponadto w jego wypowiedzi znajdą się również nawiązania do literatury i filmu, może uzyskać wyższą liczbę punktów, niż ten pierwszy. Warto jest więc ćwiczyć wielokrotnie przykładowe przystąpienia do matury ustnej, w celu oswojenia się z, w dużej mierze improwizowaną, wypowiedzią publiczną, a z pewnością przyniesie to oczekiwany efekt.

Egzamin maturalny bywa nazywany także egzaminem dojrzałości i w tym również znajdziemy wiele prawdy. Czas ukończenia liceum jest tym czasem, w którym młody człowiek staje się niezależny i obiera swoją własną ścieżkę życiową. Matura ma za zadanie sprawdzić, czy człowiek ten jest dostatecznie dojrzały, by podjąć dalszą drogę ku uczelni wyższej. Testowana przez nią inteligencja, a także zdolność szybkiego przyswajania wiedzy jest kluczowa, jeżeli podchodząca do egzaminu osoba myśli o uzyskaniu wyższego stopnia edukacji, aniżeli średni. Ponadto sprawdza też, czy jest ona dostatecznie odpowiedzialna i poważnie myśli o swoich celach, by być w stanie samodzielnie decydować o swojej przyszłości. Ze względu na to egzamin ten nie jest tylko pewną formalnością, którą trzeba zakończyć po ukończeniu szkoły średniej - jest także ważnym czynnikiem społecznym, przygotowującym do dalszego życia. Po jego napisaniu młody człowiek nie będzie już uczniem, a studentem, magistrem, doktorem, pracownikiem, ekonomem, lekarzem, nauczycielem...

Wraz z ukończeniem egzaminu maturalnego kończy się pewien etap w życiu każdego człowieka, a zaczyna się nowy, w którym niezbędna może okazać się wiedza, którą nabyliśmy przez wszystkie lata edukacji przed przystąpieniem na studia oraz inteligencja, którą wówczas bez ustanku testowaliśmy i ćwiczyliśmy. Wraz z wejściem na nowy etap, otwiera się przed młodymi ludźmi dorosłość w pełnej krasie - podejmowanie kluczowych decyzji, objęcie swojej indywidualnej ścieżki życiowej. Wszystko to, co dyskretnie testuje egzamin dojrzałości.
Strona Główna | Rozpocznij test IQ | Ciekawostki IQ | Statystyki | TOP100 | O nas | Regulamin | Kontakt