intelligentztest
Dzisiaj przetestowano: 154 osóbŁącznie: 154442 przebadanych

Okrutna inteligencja / 2017-08-23 10:07:21

Od setek lat badacze, naukowcy i filozofowie poszukują rozwiązania jednej z najtrudniejszych zagadek dotyczących człowieka- sposobu zmierzenia ludzkiej inteligencji oraz jej wpływu na indywidualne zachowanie człowieka. Zagadka jest tym bardziej skomplikowana, że inteligencja nie przejawia się jedynie w kreatywności i twórczości. Równie dobrze i nader często łączy się z zachowaniami patologicznymi, jak np. okrucieństwem i skłonnością do przemocy. Jest to połączenie niezwykle groźne i destrukcyjne, ponieważ inteligencja współgra tutaj z wieloma uwarunkowaniami psychopatologicznymi ujawniającymi się jedynie w odpowiednio skonstruowanych okolicznościach. Dlatego też badacze ludzkiej natury i naukowcy z wielu innych dziedzin od lat pracują nad ustaleniem korelacji pomiędzy inteligencją a skłonnością do okrucieństwa, co z kolei pozwoliłoby na stworzenie modelu pozwalającego na przewidywanie ludzkich zachowań przestępczych w zależności od występujących czynników. Czy będzie to test IQ w połączeniu z badaniem mózgu, czy inna metoda- to pokaże przyszłość. Na razie badania prowadzone są w różnych kierunkach, z których wiele okaże się ślepymi drogami.

Inteligencja, okrucieństwo i władza
Historia (zwłaszcza II wojny światowej) daje setki przykładów ludzi inteligentnych, wykształconych, pochodzących z wyższych sfer, wrażliwych na sztukę i piękno, twórczych i kreatywnych, którzy w świecie pokoju nie przejawiali żadnych skłonności do okrucieństwa czy zbrodni. Natomiast pod wpływem odpowiednio ukierunkowanych czynników stali się bestialskimi zbrodniarzami gotowymi do zgładzenia całych narodów. Jednym z tych czynników było przekazanie tym osobom praktycznie nieograniczonej władzy i możliwości decydowania o ludzkim życiu, co było dla nich swego rodzaju nowością i kuszącą ścieżką do prowadzenia swojej kariery.

W pewnej mierze miał na to zapewne także wpływ (w tym przypadku raczej skutek) wychowania oraz stylu życia, który do tego momentu uprawiali. Sztywne, nieelastyczne i chłodne formy etyczne i moralne narzucone przez pochodzenie czy wykształcenie musiały w pewien sposób uwierać tych ludzi. Dlatego też możliwość porzucenia takiego modelu życia na rzecz uzyskania władzy i pełnej kontroli nie tylko nad swoim, ale nad życiem innych jawiła się jako perspektywa nie do odrzucenia. Ceną, jaką musieli zapłacić, było całkowite wyzucie z oporów moralnych, ale swoje postępowanie zawsze tłumaczyli poczuciem misji, obowiązku wobec narodu, kraju etc., etc.

Co ciekawe, nawet w okresie całkowitej degeneracji moralnej większość z nich nie zapominała o nienagannych manierach i zachowaniu odpowiednim dla swojej pozycji społecznej. Jako ludzie inteligentni, często nawet genialni, z pewnością zdawali sobie sprawę ze skutków swojego postępowania i upadku moralnego, którego doświadczali i na pewno nie można ich posądzać o bezrefleksyjność. Z drugiej jednak strony to właśnie wrodzona inteligencja pozwalała im przetłumaczyć sobie i znaleźć odpowiednie argumenty na to, że ich okrucieństwo służy wyższym celom i jest jedynie etapem przejściowym, jaki trzeba pokonać w celu urzeczywistnienia idei, w jakie wierzyli.

Inteligencja a skłonności do zbrodni w świetle badań
Uważany za ojca współczesnej kryminologii Cesare Lombroso był przekonany, że istnieje pewien typ osób, które można uznać „przestępców z urodzenia”. Założenia te opierał na ich wyglądzie, a szczególnie atawistycznych cechach właściwych dla ludzi pierwotnych (cofnięte czoło, silnie rozwiniętą szczękę i kości policzkowe, małe lub odstające uszy, deformacje czaszki czy anomalie uzębienia). Z tymi cechami wyglądu łączył także pewne przymioty psychiczne, jak na przykład otępienie uczuciowe i moralne, niska inteligencja, impulsywność, mściwość i okrucieństwo. Wielu naukowców podążyło tym tropem, co okazało się ślepym zaułkiem, a zwolennicy tych teorii przekonywali się do nich raczej pod wpływem autorytetu ich twórców. Chociaż teorie Lombroso okazały się ostatecznie chybione, jego intuicja badacza prowadziła go w dobrą stronę- związek pomiędzy fizycznością człowieka a jego zachowaniami patologicznymi istnieje, tyle że objawia się na innym polu. W literaturze fachowej można znaleźć naukowe dowody na wpływ czynników hormonalnych i zaburzonego neuroprzekaźnictwa.

Czy zachodzi związek pomiędzy wrodzonym okrucieństwem a inteligencją? Naukowcy przeprowadzili testy inteligencji u osób ze skłonnościami do przemocy. Wykazały one, że u zdecydowanej większości zabójców występuje ponadprzeciętny lub przeciętny poziom inteligencji. U 33% stwierdzono bardzo wysoki iloraz inteligencji. Do podobnych wniosków doprowadziły naukowców badania przeprowadzone w Polsce w połowie lat 90-tych. Szczegółowa analiza akt dotyczących spraw zabójców seryjnych dowiodła, że w zdecydowanej poziom ich inteligencji był wyższy od przeciętnej. Badacze uznali, że niższy poziom inteligencji jest predyspozycją do zachowań skrajnych, ale tylko w obliczu pewnych zmiennych i przy powiązaniu z czynnikami patologii środowiskowej. Negatywny wpływ otoczenia, niekorzystne warunki socjalne czy trauma z przeszłości mogą skutkować pojawieniem się skłonności do okrucieństwa i tendencji do zbrodni.
Strona Główna | Rozpocznij test IQ | Ciekawostki IQ | Statystyki | TOP100 | O nas | Regulamin | Kontakt