intelligentztest
Dzisiaj przetestowano: 154 osóbŁącznie: 154442 przebadanych

Test IQ na przełomie wieków / 2017-09-18 07:04:00

Iloraz inteligencji jest pojęciem, którego historia jest krótka, ale bardzo ciekawa. W 1905 roku francuski psycholog i profesor Sorbony Alfred Binet zapragnął wraz z swoim znajomym nauczycielem Teodorem Simonem stworzyć narzędzie, które umożliwi pomoc mniej zdolnym uczniom. Pierwotnym założeniem testu było wykorzystywanie go w jednowiekowej populacji i porównywanie uczniów pomiędzy sobą. Dla mniej utalentowanych osób przewidywano dodatkową pomoc i specjalistyczne przyrządy. Binet, w żaden sposób nie pragnął tworzenia podziałów wśród dzieci, co było mu wielokrotnie zarówno dawniej jak i teraz zarzucane.

By nieść pomoc słabszym...
Pierwowzór stworzony ponad 110 lat temu przez lata ewoluował, ale główna myśl testu została zachowana. Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta na początku swojego istnienia dostarczała informacji nazywanej wówczas wiekiem umysłowym. Skala ta dotyczyła jednak tylko dzieci w wieku od dwóch do szesnastu lat. Kilka lat później w 1912 roku niemiecki psycholog William Stern (profesor m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego) wprowadził pojęcie IQ, czyli ilorazu inteligencji. Przeprowadzone przez niego badania wykazały, że ustalany przez Bineta wiek umysłowy nie jest jednoznaczny i wymaga udoskonalenia. Wynikiem prowadzonych testów było wynalezienie działania, które umożliwiło ocenę tzw. IQ. Stern w swoich badaniach doszedł do wniosku, że o wiele lepszym markerem będzie stosunek wieku umysłowego do wieku chronologicznego i wprowadził tę wielkość do wzoru. By eliminacji uległy liczby niepełne, zalecił on przemnożenie otrzymywanej wartości przez 100.

Komercjalizacja testu inteligencji
Już 4 lata później test Bineta został zrewidowany przez uczonego z Uniwersytetu Stanforda- Lewisa Termana. Wówczas za wynik testu uznano iloraz inteligencji, a same zadania w teście zostały poprawione i udoskonalone. Od tego momentu pojęcie ilorazu inteligencji, podobnie jak służące do jego oceny testy stawały się coraz bardziej popularne. Również wtedy ich nazwa zmieniła się na testy Stanford- Bineta (używana jest ona również dzisiaj). 1916 rok można uznać więc za rok skomercjalizowania testu ilorazu inteligencji.

Kolejne lata przynosiły drobne poprawki dotyczące testu, ale jego główna oś została zachowana, aż do 1984 roku. Po tym roku wykorzystanie testu Stanford- Bineta zaczęło gwałtownie spadać, ze względu na to, że test ten uznany jest za tzw. test rozwojowy tj. związany z wiekiem. W XX wieku powstało wiele testów IQ, które opierają się w głównej mierze na pomysłach Bineta i Sterna, ale są one bardziej dopasowane do współczesnej populacji i nie są tak bardzo zależne od wieku biologicznego.

Polska rzeczywistość
W Polsce aktualnie najczęściej używanym testem oprócz standardowego, jest Skala Inteligencji Termana- Merill (zazwyczaj stosuje się ją w przypadku dzieci powyżej 3 roku życia, oraz dorosłych upośledzonych umysłowo). Największe znaczenie ma jednak Test Inteligencji Wechsler-Bellevue. Test ten został stworzony w 1939 roku prze Wechslera- amerykańskiego psychologa żydowskiego pochodzenia w szpitalu Bellevue w Nowym Jorku. W Polsce stosowaną aktualnie wersją jest ta oznaczana jaki WAIS- R. W skład zestawu testowego wchodzi 11 elementów badających poziom różnych zdolności poznawczych. Dziecięca odmiana testu nie jest tak popularna, jak jej "dorosły" odpowiednik.

Test WAIS oparty jest na dwóch głównych skalach zdolności: słownej i wykonaniowej.
Na skalę słowną składają się takie aspekty jak:
1. powtarzanie liczb
2. wiadomości, jako wyznacznik m.in. ciekawości intelektualnej
3. arytmetyka
4. podobieństwo
5. rozumienie
6. słownik (wykorzystanie posiadanych informacji).

Składnikami skali wykonaniowej są zadania oparte na:
1. symbolach cyfr
2. układankach
3. porządkowaniu obrazków
4. brakach rycin
5. wzorach zbudowanych z klocków.

Zinterpretuj swój wynik
Sama interpretacja wyniku testu nie jest zależna jedynie od uzyskanego tzw. wyniku surowego. Przed określeniem stopnia inteligencji należy wynik surowy przeliczyć na "wynik przeliczony" stanowiący wartość na skali IQ. Wzór przeliczeniowy opiera się nie tylko na uzyskanym wyniku surowym, ale również średniej wartości wyników surowych osiąganych w danej grupie wiekowej. Składową wzoru jest także odchylenie standardowe wyliczone w odpowiedniej grupie wieku. Przed wprowadzeniem skali inteligencji test WAIS był wielokrotnie przeprowadzany w wielu grupach wiekowych i różnych populacjach. Aktualnie ustalona skala stanowi odzwierciedlenie tych żmudnych i długotrwałych badań.

Interpretacji wyniku testu IQ dokonać można samodzielnie, lub z pomocą psychologa, czy innej osoby wyszkolonej. O inteligencji przeciętnej świadczą wartości z zakresu 90- 109. Przy uzyskaniu wyniku poniżej 70 osobę wykonującą test należy uznać za upośledzoną umysłowo. Liczby 70- 89 kwalifikują osobę jako tę o inteligencji poniżej przeciętnej. Wartości z zakresu 110- 129 odpowiadają inteligencji powyżej przeciętnej, a 130- 149 inteligencji wysokiej. Wynik powyżej 150 uzyskiwany jest przez jednostki z inteligencją bardzo wysoką.

Dyskryminujące narzędzie
Od początku swojego istnienia test IQ stanowił przedmiot sporów i niekończących się debat. Powszechnie uważano, że jego zadaniem jest eliminowanie z społeczeństwa słabszych intelektualnie jednostek. W tym czasie nikt nie zwracał uwagi na korzyści płynące z możliwości udzielenia wczesnej pomocy dzieciom z obniżoną inteligencją. Niektóre kraje, w tym również ZSRR zabroniły dokonywania testów na swoim terenie. W tym okresie komercyjne wykorzystanie testu osłabło, by ponownie narodzić się po wojnie. Chęć odbudowy silnych i mocnych państw po zawierusze wojennej, sprawiła że nauczyciele, psycholodzy, czy inne osoby upoważnione rozpoczęły wyszukiwanie słabszych osób i zajmowały się udzielaniem im niezbędnej pomocy.

Aktualnie zainteresowanie testem inteligencji w Polsce od lat utrzymuje się na jednakowym poziomie. Warto, jednak wspomnieć, że część zainteresowanych wykonaniem go osób niestety daje się nabrać na różne udostępnione w Internecie materiały imitujące testy IQ. W naszym kraju test wykonać można najczęściej w gabinetach psychologicznych, lub w przypadku organizowania imprez dotyczących tego tematu. Wysyłanie kosztownych wiadomości SMS, oraz rozwiązywanie wątpliwej jakości testów w żaden sposób nie przybliża do poznania swojego ilorazu inteligencji.

By stać się bardziej inteligentnym...
Dotykając tematu inteligencji należy wspomnieć, że w żaden sposób nie jest ona skorelowana z pochodzeniem, czy zdobytym wykształceniem. Przeprowadzone wieloletnie badania wykazały, że osoba z brakiem formalnego wykształcenia w teście IQ może uzyskać wynik tożsamy z tym uzyskanym przez profesora uniwersytetu.
W ogólnie dostępnych informacjach przeczytać można, że jedynie 2,5 procent światowej populacji posiada IQ poniżej 70, a ponad 50 procent pochwalić może się przeciętną inteligencją. Pośród nas żyją jednak osoby, które określić można mianem "współczesnych geniuszy". Przedstawiona poniżej lista zawiera spis osób, których IQ oscyluje wokół wartości 160- 200.
1. Jednym z rekordzistów w kwestii ilorazu inteligencji jest 50- letni koreański fizyk Kim Ung- Yong, którego IQ ocenione zostało na 210 punktów. Już w wieku 16 lat pan Ung- Yong mógł pochwalić się obronionym doktoratem, oraz pracą w agencji NASA.
2. 160 punktów w skali IQ uzyskał cierpiący na SLA (stwardnienie zanikowe boczne- choroba degenerująca obwodowy i ośrodkowy neuron ruchowy) fizyk teoretyczny Stephen Hawking.
3. W zestawieniu nie mogło zabraknąć kobiety- Judit Polgar. Węgierka z IQ na poziomie 170 uzyskała tytuł najmłodszego mistrza szachowego w swoim kraju.
4. Złoty medal w kwestii ilorazu inteligencji przyznać można Christopherowi Hirata. Christopher podobnie jak jego starszy kolega już w wieku 16 lat pracował w NASA i zajmował się tam sprawą kolonizacji Marsa. "Posiadane" przez niego IQ wynosi 225 punktów.

Członkowstwo w MENSA International
Osoby posiadające ponadprzeciętną inteligencję zdają sobie sprawę, jak ciężko sprawą może być jej udźwignięcie. W 1946 roku prawnik Lancelot Ware i jego kolega po fachu Roland Berill założyli Mensa International. Jest to stowarzyszenie, które zrzesza osoby posiadające inteligencję mieszcząca się w zakresie dwóch górnych percentyli populacji. Aktualnie Mensa może pochwalić się ponad 130 tysiącami członków, którzy zamieszkują około 100 krajów. Mensa International posiadająca swoją siedzibę w Anglii w dzisiejszych czasach pełni funkcję patronacką nad oddziałami znajdującymi się w 50 krajach całego świata.

By przystąpić do polskiego oddziału Mensy należy spełnić jedynie kilka warunków:
1. uzyskać 130 lub więcej punktów w specjalnie utworzonym teście IQ
2. wyrazić chęć członkostwa
3. opłacić składkę.

Stosowane w Mensie testy są co jakiś czas aktualizowane, by wyeliminować tzw. efekt Flynna, czyli wzrost ilorazu inteligencji o 3 punkty w ciągu dekady (jest on spowodowany zmianami społecznymi i geopolitycznymi). Odmienność testów ma ponadto przeciwdziałać nauczeniu się ich przez osoby wielokrotnie przystępujące do zdawania.

Sama idea towarzystwa Mensa jest wzniosła, umożliwia nie tylko pielęgnowanie i poszerzanie wiedzy, ale również tworzenie SIG-ów, czyli grup składających się z osób o tych samych zainteresowaniach. Największe tego typu pododdziały znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie ich liczebność sięga około 2- 2,5 tysiąca.

Poszczególne krajowe oddziały Mensy są w ciągłym kontakcie i często wymieniają się wrażeniami. Ponadto raz na jakiś czas wybrane krajowe Mensy spotykają się na różnego typu konferencjach, konkursach międzynarodowych itp.

Inteligencja i mądrość to dwa zupełnie odrębne pojęcia. Nie należy używać ich zamiennie. Wielcy uczeni uważają, że mądrości można się nauczyć, podczas gdy z inteligencją się rodzimy.

Słowa nieznanego autora mówią, że: "Inteligencja jest jak rzeka - im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.". Zdanie to świetnie opisuje osoby nad wyraz inteligentne, które często nie są rozumiane przez społeczeństwo i otrzymują łatkę egocentryków. Inteligencja jednak jest darem, który powinien być wykorzystywany, a nie ukrywany przed pozostałymi członkami populacji.
Strona Główna | Rozpocznij test IQ | Ciekawostki IQ | Statystyki | TOP100 | O nas | Regulamin | Kontakt